Poistenie CK

1. Povinné poistenie

Cestovná kancelária ESO travel je povinná po celú dobu svojej činnosti mať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. uzavretú poistnú zmluvu na ktorej vzniká zákazníkovi právo na plnenie v prípade, keď CK z dôvodu svojho úpadku :

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej Republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu.
b) nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil.
c) nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len z časti , Cestovná kancelária ESO travel je povinná predať zákazníkovi súčasne s cestovnou zmluvou doklad poisťovne , obsahujúci názov poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. Tento doklad je platný len v spojení s potvrdením o zaplatení ceny zájazdu / zálohy. V prípade, že zákazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu v zahraničí späť do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu. Ak si zaistí zákazník dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a a stravovania na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala sama. Nároky zákazníka, ktoré mu vznikli voči cestovnej kancelárii v dôsledku neplnenia cestovnej zmluvy, prechádzajú na poisťovňu a to vo výške plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

2. Cestovné poistenie zákazníka

V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie. Poistenie je len u leteckého dopravcu. Za poškodenie alebo stratu batožiny pri leteckej preprave preberá všetkú zodpovednosť letecká spoločnosť. Táto zodpovednosť je obmedzená na 20,-USD za kilogram. ESO travel neručí za škody spôsobené pri doprave v zahraničí. Dôrazne upozorňujeme na nutnosť uzavrieť minimálne poistenie liečebných výloh v zahraničí v niektorej so známych cestovných poisťovní. Toto poistenie si môžete prostredníctvom poisťovne ECP dojednať priamo v CK ESO travel či u provízneho predajcu za príplatok 2,70 EUR osoba / deň - komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu. Cestovná kancelária ESO travel je len sprostredkovateľom. V prípade plnenia sa obracia klient priamo na poisťovňu.
Viac informácií tu.

Odporúčané zájazdy

Mohlo by sa vám páčiť

unknownUnknown

Celý svet na dlani

Vyberajte podľa kontinentu

Afrika

Ázia

Severná Amerika

Latinská Amerika

Európa

Australia a Oceánia